Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiadomość aktualna

Dobre praktyki

30.09.200808:12

Podsumowanie wdrażania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Kolaż w kształcie mapy stworzony ze zrealizowanych inwestycji w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Przykłady zrealizowanych projektów w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Kolaż stworzony ze zdjęć zrealizowanych inwestycji w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Przykłady zrealizowanych projektów w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zadobami wodnymi

W latach 2005-2007 w Województwie Warmińsko-Mazurskim ogłoszono w sumie 8 naborów wniosków do działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego trzy nabory wniosków
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi trzy nabory wniosków
Działanie 2.2 Scalanie gruntów dwa nabory wniosków

Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło w sumie 268 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 39 096 250,31 [PLN].
Z ogólnej liczby 100 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożyło 83 gmin i 7 instytucje kultury.

Podpisane umowy:
 * w ramach I naboru podpisano 97 umów na łączną kwotę ze środków UE  16 702 284,00 [PLN]
 * w ramach II naboru podpisano 27 umów na łączną kwotę ze środków UE 3 275 315,00 [PLN]
 * w ramach III naboru podpisano 15 umów na łączną kwotę ze środków UE  895 019,00 [PLN]Łącznie podpisano 139 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR 20 867 779,00[PLN]

Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

W województwie warmińsko-mazurskim odbyły się trzy nabory wniosków, w których złożono w sumie 35 wniosków:
- ZMiUW w Olsztynie 26
 -ŻZMiUW w Elblągu 9

Łącznie we wszystkich trzech naborach wniosków złożono 35 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 53 665 786,00 [PLN]

W latach 2006-2007 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał w sumie 32 decyzje o wykonaniu urządzeń melioracji wodnychna łączną kwotę dofinansowania w wysokości 41 300 930,00 [PLN]

Jedna decyzja dotyczy melioracji szczegółowych, natomiast pozostałe decyzje obejmują projekty z zakresu melioracji podstawowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59