Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiadomość aktualna

Ruszył nabór do konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 roku

28.03.201715:01

Wojciech

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 300 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo:
- poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
- wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50% łącznych kosztów realizacji projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację najlepszych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przyjmowanie wniosków potrwa do 21 kwietnia 2017 roku.

Dofinansowanie może być przyznane gminom na wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą: Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” na podstawie Uchwały Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz na podstawie Uchwały Nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku:

Uchwała Nr 57/748/12/IV - plik .pdf do pobrania

Uchwała Nr 27/327/14/IV - plik .pdf do pobrania

Załączniki:
- Regulamin Konkursu - plik .pdf do pobrania
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku - plik .doc do pobrania
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy - plik .pdf do pobrania
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy - plik .pdf do pobrania
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania - plik .doc do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59