Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Plany komunikacyjne PROW 2007-2013

01.09.201412:47

Informacja dotycząca planów komunikacyjnych PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. nr 163, poz. 1160 z późn. zm.) poniżej umieszczono infornmacje dotyczące Rocznych Planów Komunikacyjnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2012.

Plik PDF (42 kB) Pismo zatwierdzajace plany komunikacyjne dotyczące PROW 2007-2013 na rok 2008


Plik PDF (4765 kB) Pismo zatwierdzające plany komunikacyjne dotyczące PROW 2007-2013 na rok 2009

Plik PDF (217 kB) Rok 2007

Plik PDF (232 kB) Rok 2008

Plik PDF (231 kB) Rok 2009     Plik PDF (194 KB) Aktualizacja planu na rok 2009

Rok 2010

Plik PDF (194 kB) Rok 2011 

Plik PDF (247 kB) Rok 2012

Plik PDF (259 kB) Rok 2013     Plik PDF (2915 kB) Aktualizacja planu na rok 2013

Plik PDF (4995 kB) Rok 2014     Plik PDF (3951 kB) Aktualizacja planu na rok 2014  Plik PDF (2647 kB) Aktualizacja planu na rok 2014

Plik PDF (2421 kB) Rok 2015

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59