Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prefinansowanie projektów w ramach PROW 2007-2013

03.09.200810:50

Informacja na temat możliwości prefinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obejmowania instrumentem pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych wszystkich beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW 2007-2013 poniżej opublikowano stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Plik PDF (1137 kB) Stanowisko Min. Finansów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 216 poz. 1420)

Plik PDF (32 kB) Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie

W dniu 27 marca 2008 r. w weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. nr 52 poz. 304), opublikowana w dniu dnia 29 lutego 2008r. Ustawa określa m.in. zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", „Odnowa i rozwój wsi", „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", „Funkcjonowanie projektów współpracy", „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja".

Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów ustawy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz określenie przepływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  Ustawa wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plik PDF (129 kB) Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. nr 52 poz. 304)

Plik PDF (151 kB) Tekst ujednolicony ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1381 z późn. zm.)

Stanowisko Ministra Finansów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59