Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa wybrał LGD do realizacji LSR

27.05.200914:27

Wojciech

W dniu 27 maja 2009 r. Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego została zatwierdzolna Lista Lokalnych Grup Działania, które zostały wybrane do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju

W dniu 27 maja 2009 r. Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego została zatwierdzolna Lista Lokalnych Grup Działania, które zostały wybrane do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Realizacja LSR będzie odbywać się w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Plik PDF(41 kB) Lista LGD wybranych do realizacji LSR - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59