Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wniosek o wyprzedzające finansowanie do Leadera

03.06.200911:23

Wojciech

W dniu 22 maja 2009 roku zostało wydane Zarządzenie nr 60/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie formularza wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 22 maja 2009 roku zostało wydane Zarządzenie nr 60/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie formularza wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wprowadzenie w/w zarządzenia ma na celu umożliwienie beneficjentom działań Osi 4 Leader ubiegania się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji.

Ponadto informuje się loklane grupy działania, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy w ramach pierwszego naboru wniosków do działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja o możliwości składania wniosków o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach złożonych już wniosków.

Plik PDF(184 kB) Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader - plik do odczytu

Plik Excel(343 kB) Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader - plik do edycji

Plik PDF(184 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader - plik do odczytu

W związku z trwającym procesem rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło informację dotyczącą wyprzedzającego finansowania LGD.

Plik PDF(774 kB) Treść pisma - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59