Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wzór tablicy informacyjnej LGD

14.09.200908:34

Wojciech

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało do publicznej wiadomości wzór tablicty informacyjnej, którą zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Lokalna Grupa działania jest zobowiązana do zamieszczenia w swojej siedzibie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało do publicznej wiadomości wzór tablicty informacyjnej, którą zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Lokalna Grupa działania jest zobowiązana do zamieszczenia w swojej siedzibie.

Pismo MRiRW - plik do pobrania
Wzór tablicy informacyjnej - plik do edycji

Informacja dot. Księgi wizualizacji znaku PROW 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59