Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania LSR

05.05.201015:24

Wojciech

Wraz z opublikowaniem zarządzeń Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy zamieszczono wzory wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013

Wraz z opublikowaniem zarządzeń Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy umieszczono poniżej wzory wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Wzór wniosku - wersja z dnia 5 czerwca 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 7 września 2009 r.

- Wzór wniosku - wersja z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 29 czerwca 2010 r.

UWAGA! Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od dnia 10 maja 2010 r., będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w zycie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie współnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351).
- Załącznik W-1.2
- Załącznik W-1.3
- Ekonomiczny plan operacji
- Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji
Uwaga! Dla naborów rozpoczynających się od 15 kwietnia 2010r. obowiązuje nowy wzór załącznika - Ekonomicznego planu operacji. Ponieważ do tego czasu istnieje możliwość stosowania dotychczasowych formularzy, ale decyzję w tej sprawie podejmuje LGD - prosimy o kontaktowanie się w sytuacjach wątpliwych z odpowiednią Lokalną Grupą Działania.
- Ekonomiczny plan operacji -wersja obowiązująca dla naborów rozpoczynających się od 15 kwietnia 2010r.
- Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.


Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Wzór wniosku - wersja z dnia 5 czerwca 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 7 września 2009 r.
- Wzór wniosku - wersja z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 29 czerwca 2010 r.

UWAGA! Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od dnia 10 maja 2010 r., będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w zycie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie współnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351).
- Załącznik W-1.2
- Załącznik W-1.3
- Załącznik W-1.4
- Ekonomiczny plan operacji
- Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji
Uwaga! Dla naborów rozpoczynających się od 15 kwietnia 2010r. obowiązuje nowy wzór załącznika - Ekonomicznego planu operacji. Ponieważ do tego czasu istnieje możliwość stosowania dotychczasowych formularzy, ale decyzję w tej sprawie podejmuje LGD - prosimy o kontaktowanie się w sytuacjach wątpliwych z odpowiednią Lokalną Grupą Działania.
-
Ekonomiczny plan operacji - wersja obowiązująca dla naborów rozpoczynających się od 15 kwietnia 2010r.
Dokumenty aplikacyjne są obowiązujące dla wniosków o przyznanie pomocy:
- składanych od 6 kwietnia 2011 r. oraz
- składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień
6 kwietnia 2011 r.
- Wzór wniosku - wersja z dnia 6 kwietnia 2011 r.
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 6 kwietnia 2011 r.
-
Załącznik 1
-
Instrukcja wypełniania załącznika 1
-
Załącznik 2
-
Załącznik 3
-
Załącznik 4
-
Załącznik 5
-
Zapytanie ofertowe
-
Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -
Odnowa i rozwój wsi
- Wzór wniosku - wersja 2z z dnia 5 maja 2010 r.
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 2z z dnia 20 lipca 2010 r.
- Wzór wniosku - wersja 3z z dnia 6 października 2010 r.
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 3z z dnia 6 października 2010 r.
-
Wzór umowy
- Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 29 lipca 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 29 lipca 2009 r.
- Wzór wniosku o płatność - wersja 2z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r.


Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
- Małe projekty
- Wzór wniosku - wersja z dnia 4 grudnia 2009 r.
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 10 września 2009 r.
- Wzór wniosku - wersja z dnia 14 czerwca 2010 r.(obowiązuje od 10 maja 2010 r.)
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 21 lipca 2010 r.
UWAGA! Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od dnia 10 maja 2010 r., będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w zycie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie współnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351).
- Wzór wniosku - wersja z dnia 27 września 2010 r.(obowiązuje od 30 sierpnia 2010 r.)
-
Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 27 września 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 18 listopada 2010 r. - Uwaga! Wprowadzono zmiany do Instrukcji (...), dotyczące doprecyzowania zapisów w sekcji I, II, III, IV, V, VI i VIII (zaznaczone kolorem)
UWAGA! Formularz należy stosować w ramach naborów, w których 30 sierpnia 2010 r. przypadał w trakcie trwania naboru oraz do naborów rozpoczętych po 30 sierpnia 2010 r. Wszyscy Wnioskodawcy składjący wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów, w których 30 sierpnia 2010 r. przypadał w trakcie trwania naboru, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu
- Edytowalna wersja formularza dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis
Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).
- Wzór umowy
- Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 10 września 2009 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 21 lipca 2010 r.
- Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 28  listopada 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 21 lipca 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 28 listopada 2010 r.
- Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 24 marca 2011 r. - od 29 listopada 2010 r.
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 listopada 2010 r. - od 29 listopada 2010 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59