Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wskaźniki zwodociągowania gmin

23.03.201408:14

Wojciech

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźnika zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku.

Jednym z kryteriów przyznawania punktów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 jest wskaźnik zwodociągowania gmin. W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Samorządom Województw wskaźniki opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec danego roku. MRiRW będzie przygotowywało wskaźniki co roku na podstawie zaktualizowanych danych z GUS. Wskaźniki zwodociągowania będą dostępne również na stronie MRiRW w zakładce: Działania PROW 2007-2013 - Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - wzory.

Wskaźniki zwodociągowania gmin mają zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach ogłoszonych w 2014 r.

Plik PDF (101 kB) Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik do pobrania

Plik Excel (805 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 r. - plik w formacie Excel *.xls do pobrania

Plik Excel (57 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin woj. warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. - plik do pobrania

Wskaźniki zwodociągowania gmin mają zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach ogłoszonych w 2013 r.

Plik PDF (1091 kB) Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik do pobrania

Plik Excel (802 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 r. - plik w formacie Excel *.xls do pobrania

Plik Excel (57 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin woj. warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. - plik do pobrania

Wskaźniki zwodociągowania gmin mają zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach ogłoszonych w 2012 r.

Plik PDF (403 kB) Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik do pobrania

Plik Excel (816 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2010 r. - plik w formacie Excel *.xls do pobrania

Plik PDF (44 kB) Wskaźnik zwodociągowania gmin woj. warmińsko-mazurskiego na koniec 2010 r. - plik do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59