Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Baza miejscowości dotkniętych wykluczeniem cyfrowym

05.12.201214:04

Wojciech

W związku z planowanym ogłoszeniem w pierwszym kwartale 2013 roku naboru wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury poniżej zamieszczono aktualną bazę miejscowości dotkniętych wykluczeniem cyfrowym (tj. miejscowości, które mają niedostateczny dostęp do sieci Internetu szerokopasmowego).

Wykaz tych miejscowości jest niezbędny do weryfikacji projektów pod względem zgodności z kryteriami dostępu określonymi w PROW 2007-2013 oraz w zmienionym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)

Plik Excel (13788 kB) Baza miejscowości dotkniętych wykluczeniem cyfrowym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59