Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wnioski, instrukcje, umowy

23.04.201508:23

Wnioski, instrukcje oraz wzory umów dla działań w ramach PROW 2007-2013

OŚ 1

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Plik Excel(196 kB) Wzór wniosku - wersja 4z z dnia 8 lutego 2012 r.
Plik PDF (246 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 4z z dnia 8 lutego 2012 r.

Plik Excel(173 kB) Wzór wniosku - wersja 3z z dnia 19 lipca 2010 r.
Plik PDF(211 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 3z z dnia 19 lipca 2010 r.

Plik Excel(164 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 lutego 2012 r. - obowiązuje dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2012 r.  
Plik PDF(276 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 10 grudnia 2012 r.- obowiązuje dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2012 r.  
Plik Excel(169 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 22 września 2010 r.
Plik PDF(230 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 22 września 2010 r.
Plik PDF(230 kB) AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Plik Excel(253 kB) Wzór wniosku - wersja 5z z dnia 8 lutego 2012 r.
Plik PDF(304 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 5z z dnia 8 lutego 2012 r.

Plik Excel(254 kB) Wzór wniosku - wersja 4z z dnia 7 lipca 2011 r.
Plik PDF(306 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 4z z dnia 7 lipca 2011 r.

Plik Excel(164 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 lutego 2012 r. - obowiązuje dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2012 r.  
Plik PDF(266 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 lutego 2012 r.- obowiązuje dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2012 r.  
Plik Excel(169 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 22 września 2010 r.
 Plik PDF(249 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 22 września 2010 r.

AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

OŚ 3

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Plik Excel(414 kB) Wzór wniosku - wersja do edycji 10z z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Plik PDF(825 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 10z z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Plik Excel(420 kB) Wzór wniosku - wersja do edycji 9z z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Plik PDF( 353 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 9z z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Plik PDF(351 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 9z z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Plik Excel(419 kB) Wzór wniosku - wersja do edycji 8z z dnia 5 listopada 2012 r.
Plik PDF(346 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 8z z dnia 25 lutego 2013 r.
Plik Excel(1066 kB) Wzór wniosku następcy - wersja 2z  wersja do edycji *.xls
Plik PDF(212 kB) Instrukcja wypełniania wniosku następcy - wersja 2z
Plik PDF(141 kB) Wzór umowy
Plik PDF(36 kB) Załącznik nr 1 do umowy
Plik Excel(162 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 5z z dnia 14 września 2011 r. - od 3 października 2011 r.
Plik PDF(318 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 5z z dnia 14 września 2011 r.  - od 3 października 2011 r.

Plik Excel(132 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Plik PDF(260 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plik Excel(97 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plik PDF(210 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Plik Excel(56 kB) Zestawienie faktur wraz z instrukcją wypełniania (dla Wnioskodawców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych)
AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Odnowa i rozwój wsi
excelicon(322 kB) Wzór wniosku - wersja 7z z dnia 24 czerwca 2013 r.
Plik PDF(330 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Plik PDF(330 KB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z z dnia 24 czerwca 2013 r.
Plik Excel(332 kB) Wzór wniosku - wersja 6z z dnia 8 października 2012 r.
Plik PDF(330 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 6z z dnia 28 listopada 2012 r.
Plik Excel(1066 kB) Wzór wniosku następcy - wersja 2z  wersja do edycji *.xls
Plik PDF(212 kB) Instrukcja wypełniania wniosku następcy - wersja 2z
Plik PDF(152 kB) Wzór umowy
Plik Word(160 kB) Wzór umowy następcy prawnego
Plik Excel(25 kB) Załącznik nr 1 do umowy
Plik Excel(170 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 14 września 2011 r. - od 3 października 2011 r.
Plik PDF(290 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 14 września 2011 r.  - od 3 października 2011 r.

Plik Excel(121 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Plik PDF(259 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plik Excel(86 kB) Wzór wniosku o płatność
Plik PDF(293 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Plik Excel(50 kB) Zestawienie faktur wraz z instrukcją wypełniania (dla Wnioskodawców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych)
AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

OŚ 4 LEADER

Wybór LGD
Plik Excel(341 kB) Wzór wniosku
Plik Excel(341 kB) Wzór wniosku bez blokady komórek (umożliwiający wprowadzanie kwot po przecinku)
Plik PDF(312 kB) Instrukcja wypełniania wniosku
Plik PDF(174 kB) Wytyczne dla Beneficjenta
Plik PDF(606 kB) Wzór umowy

Funkcjonowanie LGD - 2010
Plik Excel(421 kB) Wzór wniosku - wersja z dnia 9 października 2009 r.
Plik PDF(382 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 7 października 2009 r.
Plik Excel(185 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Plik PDF(285 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 Funkcjonowanie LGD - 2011 - 2015
Plik Excel(372 kB) Wzór wniosku - wersja z dnia 3 września 2010 r.
Plik PDF(248 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 12 maja 2010 r.
Plik PDF(2066 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 7z  - od 26 stycznia 2012 r.
Plik PDF(1803 kB) Załącznik 15a do edycji (.pdf) - wersja 7z  - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(1804 kB)Załącznik 15d do edycji (.pdf) - wersja 7z
  - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(1803 kB)Załącznik 15e do edycji (.pdf) - wersja 7z
  - od 15 grudnia 2011 r.

Plik PDF(754 kB) Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z z dnia 26 sierpnia 2014 r.  - od 26 sierpnia 2014 r.
Plik PDF(769 kB) Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z  - od 26 stycznia 2012 r.
Plik PDF(812 kB) Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z  - od 6 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(749 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 7z z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Plik Excel(268 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 6z z dnia 23 marca 2011 r.
Plik PDF(354 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 6z z dnia 12 maja 2011 r.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Plik Excel(547 kB) Wzór wniosku - wersja z dnia 10 sierpnia 2013 r.
Plik PDF(867 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 10 sierpnia 2013 r.
Plik Excel(867 kB) Dodatkowe wzory doukemntów do pobrania ze strony ARiMR
Plik Excel(461 kB) Wzór wniosku - wersja z dnia 3 września 2011 r.
Plik PDF(776 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 3 września 2011 r.
Plik Excel(780 kB) Ekonomiczny plan operacji
Plik PDF(274 kB) Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji
Plik Excel(1273 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
Plik PDF(350 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY:  WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Plik Excel(664 kB) Wzór wniosku - wersja z dnia 6 kwietnia 2011 r.
Plik PDF(879 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja z dnia 6 kwietnia 2011 r.
Plik Excel(480 kB) Załącznik 1 - Ekonomiczny plan operacji
Plik PDF(278 kB) Instrukcja wypełniania załącznika 1
Plik Excel(1273 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
Plik PDF(259 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 16 lipca 2009 r.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY: WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi
Plik Excel(349 kB) Wzór wniosku - wersja 6z dnia 24 czerwca 2013 r.
Plik PDF(371 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 6z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Plik PDF(372 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 6z dnia 24 czerwca 2013 r.
Plik Excel(352 kB) Wzór wniosku - wersja 5z dnia 8 października 2012 r.
Plik PDF(357 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 5z dnia 8 października 2012 r. 
Plik PDF(375 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 5z dnia 28 listopada 2012 r. 
Plik PDF(354 kB) Wzór wniosku - wersja 4z z dnia 8 maja 2012 r. 
Plik PDF(361 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 4z z dnia 8 maja 2010 r. 
Wzór wniosku - wersja 3z z dnia 6 października 2010 r.
Plik PDF(329 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 3z z dnia 6 października 2010 r.
Plik Excel(334 kB) Wzór wniosku następcy - wersja 2z  wersja do edycji *.xls
Plik PDF(212 kB)Instrukcja wypełniania wniosku następcy - wersja 2z

Plik PDF(180 kB) Wzór umowy
Plik Word(203 kB) Wzór umowy następcy prawnego
Plik Excel(25 kB) Zestawienie rzeczowo-finansowe

Plik Excel(178 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 14 września 2011 r. - od 3 października 2011 r.
Plik PDF(290 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 14 września 2011 r.  - od 3 października 2011 r.
Plik Excel(130 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 2z z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Plik PDF(259 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plik Excel(311 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 29 lipca 2009 r.
Plik PDF(304 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 29 lipca 2009 r.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY: WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe projekty
Wniosek o przyznanie pomocy
Wersja 8z
Plik PDF(2718 KB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 8z z dnia 18 kwietnia 2014 r.  - obowiązuje od 4 maja 2014 r.
Plik PDF(1030 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 8z z dnia 21 maja 2014 r . - obowiązuje od 4 maja 2014 r.
Plik Word(255 kB) Formularz informacji de minimis
Plik Excel(68 kB) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Plik Excel(73 kB) Oświadczenie powiązane de minimis

Wersja 7z

Plik PDF(2699 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 7z z dnia 18 kwietnia 2014 r. 
Plik PDF(1000 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z z dnia 21 maja 2014 r .
Plik Word(225 kB) Formularz informacji de minimis
Plik Excel(68 kB) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Plik Excel(73 kB) Oświadczenie powiązane de minimis
Plik PDF(2708 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 7z z dnia 10 maja 2013 r. 
Plik PDF(1224 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z z dnia 17 kwietnia 2013 r .
Plik PDF(2704 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 7z z dnia 20 grudnia 2012 r.
Plik PDF(1218 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z z dnia 20 grudnia  2012 r .

Wersja 6z

Plik PDF(2164 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 6z z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(1160 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 6z z dnia 2 listopada 2012 r.
Plik PDF(1142 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 6z z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(100 kB) Załącznik dot. wyprzedzającego finansowania
Wersja 5z

Plik PDF(434 kB) Wzór wniosku - wersja 5z z dnia 18 lipca 2011 r. 
Plik PDF(3354 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 5z z dnia 18 lipca 2011 r. 
Plik PDF(1056 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 5z z dnia 18 lipca 2011 r. 
Plik Word(227 kB) Edytowalna wersja formularza dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis
Plik PDF(943 kB) Wzór umowy
Wniosek Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego beneficjenta
Plik Excel(518 kB) Aktywny formularz wniosku w formacie *.xls - wersja 4z z dnia 18 kwietnia 2014 r.  - obowiązuje od dnia 5 maja 2014 r.
Plik PDF(594 kB) Formularz wniosku w formacie *.pdf - wersja 4z z dnia 18 kwietnia 2014 r. - obowiązuje od dnia 5 maja 2014 r.

Plik PDF(650 kB) Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 4z z dnia 21 maja 2014 r .  - obowiązuje od dnia 5 maja 2014 r.
Plik Excel(68 kB) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Plik PDF(72 kB) Oświadczenie powiązane de minimis

Plik PDF(924 kB) Wzór wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjent - wersja 3z
Plik PDF(851 kB) Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta - wersja 3z
Plik PDF(965 kB) Wzór umowy następcy prawnego
Wniosek o płatność
Wersja 8z
Plik PDF(2044 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 8z z dnia 22 maja 2014 r.- obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Plik PDF(909 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 8z z dnia 22 maja 2014 r. - obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Plik Excel(68 kB) Oświadczenie o przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Plik Excel(36 kB) Załącznik 16 do edycji - wersja 8z - obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Plik Excel(82 kB) Załącznik 21b do edycji - wersja 8z - obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Plik Excel(81 KB) Załącznik 21d do edycji - wersja 8z - obowiązuje od 5 maja 2014 r.
Wersja 7z

Plik PDF(2050 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 7z z dnia 24 kwietnia 2014 r. - obowiązuje od 15 maja 2013 r.
Plik PDF(671 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 7z z dnia 22 maja 2014 r.- obowiązuje od 15 maja 2013 r.
Plik PDF(68 kB) Oświadczenie o przetwarzania danych osobowych
Plik PDF(1817 kB) Załącznik 16 do edycji - wersja 7z - obowiązuje od 15 maja 2013 r.
Plik PDF(1453 kB) Załącznik 21b do edycji - wersja 7z - obowiązuje od 15 maja 2013 r.
Plik PDF(1452 kB) Załącznik 21d do edycji - wersja 7z - obowiązuje od 15 maja 2013 r.
Wersja 6z
Plik PDF(2054 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 6z - od 1 sierpnia 2012 r.
Plik PDF(878 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 6z (uaktualniona 05.11.2012) - od 1 sierpnia 2012 r.
Plik PDF(698 kB) Załącznik 16 do edycji - wersja 6z - od 1 sierpnia 2012 r.
Plik PDF(333 kB) Załącznik 21b do edycji - wersja 6z - od 1 sierpnia 2012 r.
v(333 kB) Załącznik 21d do edycji - wersja 6z - od 1 sierpnia 2012 r.
Wersja 5z

Plik PDF(268 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader (.pdf) - wersja 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(3565 kB) Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(2212 kB) Załącznik 16 do edycji - wersja 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(1818 kB) Załącznik 21b do edycji - wersja 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(1802 kB) Załącznik 21d do edycji - wersja 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(830 kB) Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 5z - od 15 grudnia 2011 r.
Plik PDF(865 kB) Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 5z - od 6 kwietnia 2012 r.

Wersja 4z
Plik Excel(205 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 24 marca 2011 r. - od 29 listopada 2010 r.
Plik PDF(291 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 listopada 2010 r. - od 29 listopada 2010 r.

Wersja 3z
Plik Excel(199 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 28  listopada 2010 r.
Plik PDF(338 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 21 lipca 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 28 listopada 2010 r.
Plik Excel(332 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 10 września 2009 r.
Plik PDF(322 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 21 lipca 2010 r.

AKTUALNE WZORY FORMULARZY: WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Wdrażanie projektów współpracy
Wniosek dot. realizacji projektu
Plik PDF(417 kB) Wzór wniosku (realizacja projektu) - wersja (.pdf) 6z - od 8 czerwca 2012 r.
Plik Excel(269 kB) Wzór wniosku (realizacja projektu) - wersja (.xlsx) 6z - od 8 czerwca 2012 r.
Plik PDF(438 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (realizacja projektu) - wersja 6z - od 8 czerwca 2012 r.
Plik PDF(415 kB)Wzór wniosku (realizacja projektu) - wersja (.pdf) 5z - od 10 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(429 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (realizacja projektu) - wersja 5z - od 10 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(414 kB) Wzór wniosku (realizacja projektu) - wersja z dnia 19 października 2011 r.
Plik PDF(432 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (realizacja projektu) - wersja z  19 października 2011 r.
Wniosek dot. przygotowania projektu
Plik PDF(257 kB) Wzór wniosku (przygotowanie projektu) - wersja (.pdf) 6z - od dnia 8 czerwca 2012 r.
Plik Excel(178 kB) Wzór wniosku (przygotowanie projektu) - wersja (.xlsx) 6z - od dnia 8 czerwca 2012 r.
Plik PDF(370 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (przygotowanie projektu) - wersja 6z - od dnia 8 czewrca 2012 r.
Plik PDF(249 kB) Wzór wniosku (przygotowanie projektu) - wersja (.pdf) 5z - od dnia 10 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(323 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (przygotowanie projektu) - wersja 5z - od dnia 10 kwietnia 2012 r.
Plik PDF(249 kB) Wzór wniosku (przygotowanie projektu) - wersja z dnia 19 października 2011 r.
Plik PDF(325 kB) Instrukcja wypełniania wniosku (przygotowanie projektu) - wersja z dnia 19 października 2011 r.
Plik PDF(843 kB) Wzór umowy - przygotowanie projektu
Plik PDF(1454 kB) Wzór umowy - realizacja projektu
Wniosek o płatność
Plik Excel(396 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 5z z dnia 19 września 2011 r. - od 17 października 2011 r.
Plik PDF(481 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 5z z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Plik PDF(459 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 5z z dnia 19 września 2011 r. - od 17 października 2011 r.
Plik Excel(258 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 listopada 2010 r. - od 10 listopada 2010 r.
Plik PDF(336 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4z z dnia 8 listopada 2010 r. - od 10 listopada 2010 r.
Plik PDF(310 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 9 listopada 2010 r.
Plik PDF(309 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z z dnia 30 kwietnia 2010 r. - od 17 maja 2010 r. do 9 listopada 2010 r.
Plik Excel(333 kB) Wzór wniosku o płatność - wersja z dnia 9 września 2009 r.
Plik PDF(324 kB) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja z dnia 9 września 2009 r.
AKTUALNE WZORY FORMULARZY: WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

Sprawozdania i ankiety monitorujące do działań PROW 2007-2013

Zasady opisywania faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ramach PROW 2007-2013

Plik Excel(50 kB) Zestawienie faktur wraz z instrukcją wypełniania (dla Wnioskodawców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych)

Wnioski dla działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 na stronie ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59