Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Listy rankingowe PROW

07.07.201515:27

Wojciech

W ramach działań osi 3 „Odnowa i rozwój wsi” oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzenia list operacji dokonuje Zarząd Województwa. W województwie warmińsko-mazurskim nabory wniosków o przyznaie pomocy odbywały się od 2009 roku.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

I nabór wniosków -  15 czerwca - 31 lipca 2009 roku

Plik PDF(51 kB) Uchwała Zarządu z dnia 6 stycznia 2010 roku 
Plik PDF(101 kB) Lista operacji 1 - Gospodarka wodno-ściekowa
Plik PDF(37 kB) Lista operacji 2 - Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów
Plik PDF(28 kB) Lista operacji 3 - Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

II nabór wniosków - 2-30 listopada 2010 roku

Plik PDF(53 kB) Uchwała Zarządu z dnia 28 lutego 2011 roku 
Plik PDF(41 kB) Lista operacji 1 - Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów
Plik PDF(28 kB) Lista operacji 2  - Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

III nabór wniosków - 20 grudnia 2010 roku - 24 stycznia 2011 roku

Plik PDF(51 kB) Uchwała Zarządu z dnia 31 maja 2011 roku
Plik PDF(90 kB) Lista operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

IV nabór wniosków - 13 lutego - 30 marca 2012 roku

Plik PDF(36 kB) Uchwała Zarządu z dnia 31 lipca 2012 roku
Plik PDF(30 kB) Lista operacji - Targowiska

V nabór wniosków - 16 sierpnia - 14 września 2012 roku

Plik PDF(37 kB) Uchwała Zarządu z dnia 16 stycznia 2013 roku
Plik PDF(56 kB) Lista operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

VI nabór wniosków - 21 stycznia - 11 lutego 2013 roku

Plik PDF(36 kB) Uchwała Zarządu z dnia 27 maja 2013 roku
Plik PDF(26 kB) Lista operacji - Targowiska

VII nabór wniosków - 22 lutego - 8 marca 2013 roku

Plik PDF(35 kB) Uchwała Zarządu z dnia 9 lipca 2013 roku
Plik PDF(126 kB) Lista operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

VIII nabór wniosków - 17 - 31 października 2013 roku

Plik PDF(27 kB) Uchwała Zarządu z dnia 18 lutego 2014 roku
Plik PDF(17 kB) Lista operacji - Targowiska

IX nabór wniosków - 4 - 18 lutego 2014 roku

Plik PDF(27 kB) Uchwała Zarządu z dnia 19 sierpnia  2014 roku
Plik PDF(22 kB) Lista operacji - Internet

X nabór wniosków - 23 czerwca - 7 lipca 2014 roku

Plik PDF(27 kB) Uchwała Zarządu z dnia 21 października 2014 roku
Plik PDF(30 kB) Lista operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

XI nabór wniosków - 7 - 21 listopada 2014 roku

Plik PDF(65 kB) Uchwała Zarządu z dnia 10 marca 2015 roku
Plik PDF(29 kB) Lista operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

XII nabór wniosków - 6 - 19 maja 2015 roku

Plik PDF(34 kB) Uchwała Zarządu z dnia 7 lipca 2015 roku
Plik PDF(27 kB) Lista operacji - Mikroinstalacje prosumenckie

Odnowa i rozwój wsi

I Nabór wniosków - 2 lutego - 31 marca 2009 roku
Plik PDF(259 kB) Uchwała Zarządu z dnia 26 października 2009 roku
Plik PDF(2103 kB) Lista operacji

II nabór wniosków - 17-31 maja 2010 roku
Plik PDF(259 kB) Uchwała Zarządu z dnia 8 października 2010 roku
Plik PDF(76 kB) Lista operacji

III nbór wniosków - 26 maja - 13 czerwca 2011 roku
Plik PDF(51 kB) Uchwała Zarządu z dnia 24 października 2011 roku
Plik PDF(66 kB) Lista operacji 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59