Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dokumenty do pobrania

15.06.201511:25

Dokumenty do pobrania

Dokument PROW 2007-2013:
Plik PDF (2577 kB) Treść dokumentu - do pobrania plik *.pdf (2 577 kB) [zapisz element docelowy jako...]

Plik PDF (2605 kB) Treść dokumentu ze zmianami z czerwca 2009 roku - plik do pobrania

Plik PDF (3762 kB) Treść dokumentu ze zmianami z marca 2010 roku - plik do pobrania

Plik PDF (4674 kB) Treść dokumentu ze zmianami z lipca 2011 roku - plik do pobrania

Plik PDF (4722 kB) Treść dokumentu ze zmianami z marca 2014 roku - plik do pobrania

Załączniki:
Link do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - tekst jednolity (Dz. U. 2013 r. poz. 173)
Plik PDF (354 kB) Ustawa - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220)
Plik PDF (528 kB) Rozporządzenie Odnowa wsi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 156 poz. 974)
Plik PDF (28 kB) Rozporządzenie zmieniające Odnowa wsi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 65 poz. 417)
Plik PDF (303 kB) Rozporządzenie zmieniające Odnowa wsi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwójwsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1092)
Plik PDF (301 kB) Rozporządzenie zmieniające Odnowa wsi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwójwsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 0, poz. 134)
Plik PDF (154 kB) Rozporządzenie zmieniające Odnowa wsi - plik do pobrania

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 0, poz. 501)
Plik PDF (911 kB) Rozporządzenie Odnowa wsi tekst jednolity - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373)
Plik PDF (457 kB) Rozporządzenie Podstawowe usługi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 201 poz. 1544)
Plik PDF (21 kB)Rozporządzenie zmieniające Podstawowe usługi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 164 poz. 1113)
Plik PDF (409 kB) Rozporządzenie zmieniające Podstawowe usługi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142 poz. 833)
Plik PDF (37 kB) Rozporządzenie zmieniające Podstawowe usługi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1099)
Plik PDF (754 kB) Rozporządzenie zmieniające Podstawowe usługi - plik do pobrania


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1419) - tekst jednolity
Plik PDF (268 kB) Rozporządzenie Podstawowe usługi tekst jednolity - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 466)
Plik PDF (704 kB) Rozporządzenie zmieniające Podstawowe usługi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80 poz. 480)
Plik PDF (419 kB) Rozporządzenie Scalanie gruntów - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 52 poz. 428)

Plik PDF (27 kB) Rozporządzenie zmieniające Scalanie gruntów - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 159 poz. 1258)
Plik PDF (299 kB) Rozporządzenie zmieniające Scalanie gruntów - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie irozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1093)
Plik PDF (305 kB) Rozporządzenie zmieniające Scalanie gruntów  - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 659)
Plik PDF (54 kB) Rozporządzenie Wybór LGD - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 660)
Plik PDF (47 kB) Rozporządzenie Funkcjonowanie LGD - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 129 poz. 1063)
Plik PDF (33 kB) Rozporządzenie zmieniające Funkcjonowanie LGD - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 153 poz. 1029)
Plik PDF (415 kB) Rozporządzenie zmieniające Funkcjonowanie LGD - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr  128 poz. 822)
Plik PDF (
553 kB) Rozporządzenie Wdrażanie projektów współpracy - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr  138 poz. 868)
Plik PDF (968 kB) Rozporządzenie Wdrażanie LSR - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71 poz. 613)
Plik PDF (30 kB) Rozporządzenie zmieniające Wdrażanie LSR - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 158 poz. 1067)
Plik PDF (53 kB) Rozporządzenie zmieniające Wdrażanie LSR - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 0 poz. 302)
Plik PDF (214 kB) Rozporządzenie zmieniające Wdrażanie LSR - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 63)
Plik PDF (749 kB) Rozporządzenie zmieniające Wdrażanie LSR - plik do pobrania

Obwieszczenie MInistra Rolnictwa i Rozowoju Wsi z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1163)
Plik PDF (319 kB) Rozporządzenie Wdrażanie LSR tekst jednolity - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 884)
Plik PDF (181 kB) Rozporządzenie Wdrażanie LSR tekst jednolity - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 122 poz. 791)
Plik PDF (40 kB) Rozporządzenie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 159 poz. 1257)
Plik PDF (299 kB) Rozporządzenie zmieniające Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2010 r. nr 133, poz. 893)
Plik PDF (306 kB) Rozporządzenie zmieniające Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2011 r. nr 110, poz. 648)
Plik PDF (308 kB) Rozporządzenie zmieniające Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r. poz. 804)
Plik PDF (684 kB) Rozporządzenie zmieniające Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - plik do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 216 poz. 1420)
Plik PDF (32 kB) Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48 poz. 388)
Plik PDF (131 kB) Rozporządzenie podział środków w PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 72 poz. 626)
Plik PDF (22 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 133 poz. 1100)
Plik PDF (25 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193 poz. 1494)
Plik PDF (53 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 86 poz. 557)
Plik PDF (315 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 147 poz. 985)
Plik PDF (298 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 160 poz. 1077)
Plik PDF (133 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 258 poz. 1759)
Plik PDF (714 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62 poz. 320)
Plik PDF (304 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1011)
Plik PDF (309 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 0 poz. 277)
Plik PDF (683 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 0 poz. 866)
Plik PDF (790 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 119)
Plik PDF (793 kB) Nowe Rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 797)
Plik PDF (188 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1357)
Plik PDF (194 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 904)
Plik PDF (190 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 paźdeziernika 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1390)
Plik PDF (232 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Obwieszczenie MInistra Rolnictwa i Rozowoju Wsi z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1780)
Plik PDF (403 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW t.j. - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 579)
Plik PDF (701 kB) Rozporządzenie zmieniające w sprawie podziału środków PROW - plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorzad województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Dz. U. Nr 81 poz. 676)
Plik PDF (31 kB) Rozporządzenie kontrole przy wyborze LGD

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59