Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ikona BIPUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Now wzory sprawozdań z PROW 2007-13

02.12.201508:13

Wojciech

Od dnia 31 października 2013 roku obowiązują nowe wzory sprawozdań i ankiet monitorujących dla Beneficjentów działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez samorządy województw.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podlega monitorowaniu przez: Instytucję Zarządzającą, Komitet Monitorujący, Agencję Płatniczą oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie poszczególnych działań. Informacja o postępach w realizacji PROW 2007-2013 przekazywana jest w postaci sprawozdań. Dane dla celów monitoringu gromadzone są na poziomie operacji, działań i osi priorytetowych. W związku z powyższym obligatoryjne jest złożenie sprawozdań końcowych wraz z wnioskami o płatność ostateczną do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

OŚ 1

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów
Plik Word (61 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Plik Word(49 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Plik Word(154 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Plik Word(49 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji

OŚ 3

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Plik Word(98 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Plik Word(80 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji 

Odnowa i rozwój wsi
Plik Excel(34 kB) Ankieta monitorująca
Plik Word(36 kB) Instrukcja wypełniania do Ankiety monitorującej
Plik Word(90 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Plik Word(78 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji

OŚ 4 LEADER

Funkcjonowanie LGD
Plik Word(74 kB) Sprawozdanie z realizacji operacji
Plik Word(41 kB) Instrukcja wypełniania do sprawozdania

Wdrażanie projektów współpracy
Plik Excel(33 kB) Ankieta monitorująca z realizacji operacji wersja 1
Plik Word(33 kB) Instrukcja wypełniania do Ankiety monitorującej wersja 1
Plik Excel(36 kB) Ankieta monitorująca z realizacji operacji wersja 2
Plik Word(36kB) Instrukcja wypełniania do Ankiety monitorującej wersja 2

Plik Word(49 kB) Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 1
Plik Word(35 kB) Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 1
Plik Word(68 kB) Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 2
Plik Word(44 kB) Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 2
Plik Word(90 kB) Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy
Plik Word(49 kB) Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu współpracy

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi
Plik Word(74 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji 

Plik Word(78 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
Plik Excel(34 kB) Ankieta moinitorująca
Plik Word(37 kB) Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe projekty
Plik Word(67 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji wersja 1,2,3 WoPP
Plik Word(94 kB) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji wersja 4 i poźn. WoPP
Plik Word(47 kB) Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
Plik Excel(30 kB) Ankieta moinitorująca
Plik Word(35 kB) Instrukcja wypełniania Ankiety

Realizacja lokalnych strategii rozwoju
Plik Word(259 kB) Sprawozdanie z realizacji LSR
Plik Word(95 kB) Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR

NOWE DODATKOWE DOKUMENTY OD 2 GRUDNIA 2015 ROKU

Plik WordSprawozdanie z realizacji LSR za cały okres jej realizacji - plik .doc do pobrania
Plik WordInstrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji LSR - plik .doc do pobrania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Logo Fundacja OOMAN

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

PO Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59