Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 27.06.2017 , Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Poddziałanie 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

01.06.201610:26

Wojciech

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje oraz wzory formularzy do pobrania w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjaśnienia MRiRW dot. realizacji postanowień umowy ramowej z LGD

Wyjaśnienia MRiRW dotyczące LGD/LGR dwufunduszowych

Rozporządzenie MRiRW - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
  Uwaga!
  31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

6. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 1z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 1z - otwórz

7. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 1z) - otwórz

8. Narzędzia pomocnicze:

 • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
  • informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - otwórz

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59