Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Wdrażanie LSR - 19.2

05.09.201608:51

Wojciech

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Aktualizacja formularzy wniosków i umow z poddziałania 19.2

Zmieniony formularz wniosku o płatność na granty

Podpisanie kolejnych 45 umów z Leadera

Podpisanie kolejnych umów z Leadera

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność w poddziałaniu 19.2

Umowy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 podpisane

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w Poddziałaniu 19.2

Kolejna zmiana instrukcji wypełniania wniosku - Poddziałanie 19.2

Zawieszenie działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2

Formularz wniosku o dofinansowanie PO Rybactwo i Morze

Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla "premii" w poddziałaniu 19.2

Trzecia zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 Leader

Generator wniosków do poddziałania 19.2

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zaktualizowana instrukcja wypełniania WoPP do poddziałania 19.2

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w ramach Leadera

Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2

Formularze umów o przyznaniu pomocy

Formularze wniosków o płatność

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Zmiana Rozporządzenia dot. wdrażania LSR

Rozporządzenie dot. wdrażania LSR

Zmiana Wytycznych MRiRW w zakresie działań Leader

Wytyczne MRiRW w zakresie działań Leader

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59