Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

środa 21.03.2018 , Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Wyjaśnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2

07.04.201709:54

Wojciech

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poniższe zagadnienia opracowane zostały na podstwie zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 3 września 2016 roku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Link do strony ARiMR

Pismo ARiMR - pytania i odpowiedzi - plik .pdf do pobrania (1,38 MB)
Wyjaśnienia ARiMR - różne zakresy wsparcia - plik .pdf do pobrania (416 kB)

Wyjaśnienia do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla "premii" w poddziałaniu 19.2 - Link
Wyjaśnienia ARiMR dot. poziomu dofinansowania - plik .pdf do pobrania (248 MB)

Środki transportu
Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środki transportu - plik .pdf do pobrania (348 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. środków transportu - plik .pdf do pobrania (456 kB)
Wyjaśnienia dot. wózków widłowych - plik .pdf do pobrania (804 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu środków transportu laweta - plik .pdf do pobrania (1,48 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu używanego środka transportu - plik .pdf do pobrania (1,48 MB)

Drogi lokalne
Zapytanie dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych w poddziałaniu 19.2 - plik .pdf do pobrania (156 kB)
Odpowiedź ARiMR dotyczące zakresu kwalifikowalności dróg lokalnych - plik .pdf do pobrania (148 kB)
Wyjaśnienia ARiMR w zakresie dróg publicznych

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy - plik .pdf do pobrania (216 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wielkości przedsiębiorstwa - plik .pdf do pobrania (660 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS i okresu prowadzenia działalności - plik .pdf do pobrania (1,01 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. tzw. samozatrudnienia - plik .pdf do pobrania (176 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wynajmu hali magazynowej - plik .pdf do pobrania (1,45 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. stajni dla koni - plik .pdf do pobrania (1,08 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. realizacji biznesplanu - plik .pdf do pobrania (164 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. warsztatu samochodowego - plik .pdf do pobrania (796 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu strony internetowej - plik .pdf do pobrania (684 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podejmowanie działalności jako spółka - plik .pdf do pobrania (208 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność dot. gospodarki magazynowej - plik .pdf do pobrania (180 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. działalność usługowej wspomagającej rolnictwo - plik .pdf do pobrania (208 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. opłacania składek oraz osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży lub usług - plik .pdf do pobrania (224 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis - plik .pdf do pobrania (256 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wsparcia na działaność agroturystyczną - plik .pdf do pobrania (224 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanów - plik .pdf do pobrania (1,93 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. wymagań wobec wspólników spółki cywilnej - plik .pdf do pobrania (196 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. pomocy de minimis udziałowca spółki cywilnej - plik .pdf do pobrania (264 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. następcy spółki - plik .pdf do pobrania (296 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. inwestycji budowlanej przy usługach turystycznych - plik .pdf do pobrania (400 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. podjęcia działalności gospodarczej i uzyskanej wcześniej pomocy - plik .pdf do pobrania (2,71 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. stosowania prawa zamówień publicznych - plik .pdf do pobrania (172 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zakupu nowych maszyn oraz efektywności biznesplanu - plik .pdf do pobrania (1,01 MB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. zaświadczeń de minimis - plik .pdf do pobrania (504 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. miejsc pracy - plik .pdf do pobrania (420 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. ubezpieczenia w KRUS - plik .pdf do pobrania (284 kB)

Jednostki sektora finansów publicznych
Wyjaśnienia ARiMR dot. kosztów niekwalifikowalnych - plik .pdf do pobrania (196 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. postępowania przetargowego - plik .pdf do pobrania (188 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. budynku OSP - plik .pdf do pobrania (892 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. projektów grantowych dla jednostek sektora finansów publicznych - plik .pdf do pobrania (164 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. finansowania operacji - plik .pdf do pobrania (664 kB)
Wyjaśnienia ARiMR dot. nadleśnictw jako beneficjentów - plik .pdf do pobrania (864 MB)

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. dziedzictwa kulturalnego cmentarza - plik .pdf do pobrania (304 MB)

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Wyjaśnienia ARiMR dot. tworzenia inkubatora przetwórstwa - plik .pdf do pobrania (312 MB)

Granty
Wyjaśnienia ARiMR dot. numerów identyfikacyjnych grantobiorców - plik .pdf do pobrania (248 MB)

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59