Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wtorek 22.05.2018 , Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

21.10.201609:28

Wojciech

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje oraz wzory formularzy do pobrania w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stanowisko ARiMR w sprawie limitu środków w Poddziałaniu 19.3

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz

3) Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - Link

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

Wyjaśnienia MRiRW dot. projektów współpracy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59