Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

sobota 21.04.2018 , Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Formularze dokumentów PO Rybactwo i Morze

02.03.201711:51

Wojciech

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaakceptowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej formularze wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" wraz z załącznikami oraz z instrukcjami do stosowania.

LOGO_RYBY
Dokumenty są do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej - Link


Wzór wniosku o dofinansowanie - plik .xls do pobrania
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - plik .pdf do pobrania
Biznes Plan uproszczony - plik .docx do pobrania
Biznes Plan szczegółowy - plik .docx do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - plik .docx do pobrania
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo finansowe - plik .doc do pobrania
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - hamonogram zaliczki - plik .xlsx do pobrania
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek o wypłatę zaliczki - plik .docx do pobrania
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych - plik .doc do pobrania

Formularz wniosku o płatność - plik .xlsx do pobrania
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - plik .pdf do pobrania

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
e-mail: dow@warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel. (089) 521-92-50, fax 521-92-59